fbpx
en lv ru

+371 6 777 14 00

Rezervēt Rezervēt tūlīt

IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

POWERLAB FITNESS UN SEA WELLNESS IEKŠĒJĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

Vispārīga informācija:

 • Iegādājoties sporta kluba “Powerlab Fitness” un „Sea Wellness” abonementu un veicot apmaksu par to sporta kluba kasē, klients apliecina, ka ir iepazinies ar kluba iekšējās kārtības noteikumiem un apņemas tos ievērot.
 • “Powerlab Fitness” un „Sea Wellness” neatgriež naudu par iepriekš iegādātu abonementu, tomēr iespējama bezmaksas abonementa iesaldēšana un pagarināšana ārkārtas gadījumos, kad klientam nevar tikt sniegts atbilstošs pakalpojums, (t. ārkārtas situācija valstī, profelaktiskie un tehniskie darbi kluba teritorijā, kā arī trenera prombūtne, kas sniedz attiecīgu pakalpojumu.)
 • Baseina un fitnesa zāles apmeklējumam klientam tiek izsniegts viens dvielis katrai abonementā iekļautajai zonai; pieejama papildu dvieļu noma (2 €/gab.).
 • Trenažieru un fitnesa zālēs nodrošināts dzeramais ūdens; baseina apmeklējuma laikā klientiem iespējams iegādāties dzeramo ūdeni atsevišķi.
 • Bērniem no 0 līdz 2 gadiem aizliegts atrasties baseinā bez peldēšanās autiņbiksēm.
 • Speciālais piedāvājums senioriem darbojas darba dienās seansos, kas sākas10.00; plkst.11.30; un plkst.13.00.
 1. Vispārīgie noteikumi.

“Powerlab Fitness” un „Sea Wellness” iekšējās kārtības, drošības un uzvedības noteikumi (turpmāk – iekšējās kārtības noteikumi) paredzēti, lai noteiktu uzvedības normas, iekšējo kārtību, apmeklētāju un “Powerlab Fitness” un „Sea Wellness” darbinieku savstarpējās atbildības robežas, tiesības un pienākumus.

 1. Pakalpojumu izmantošanas kārtība.

2.1. “Powerlab Fitness” un „Sea Wellness” pakalpojumus atļauts izmantot klientiem, kuriem ir apmaksāts un derīgs sporta kluba abonements.

2.2. “Powerlab Fitness” un „Sea Wellness” abonements tiek aktivizēts tā iegādes brīdī, izņemot dāvanu kartes ar tajās noteiktu derīguma termiņu.

2.3. Iegādājoties abonementu, “Powerlab Fitness” un „Sea Wellness” datu bāzē reģistrē klienta sniegto personu identificējošo informāciju un elektronisko fotogrāfiju, kuru pakalpojumu veicināšanas un drošības garantēšanas nolūkos kluba administrācija ir tiesīga saglabāt.

2.4.Par “Powerlab Fitness” un „Sea Wellness” biedru var kļūt, iegādājoties kādu no kluba abonementiem un saņemot magnētisko karti, kas jāuzrāda katrā “Powerlab Fitness” un „Sea Wellness” apmeklējuma reizē. Abonementa karti drīkst izmantot tikai tās īpašnieks. Ja “Powerlab Fitness” un „Sea Wellness” karte ir nozaudēta vai bojāta, bet klients vēlas apmeklēt klubu, viņš var iegādāties jaunu karti, par tās izgatavošanu samaksājot 5€ .

2.5. Kluba abonementus drīkst lietot tikai “Powerlab Fitness” un „Sea Wellness” karšu īpašnieki un viesnīcas “Baltic Beach Hotel & SPA” apmeklētāji; kartes aizliegts nodot citām personām.

2.6. “Powerlab Fitness” un „Sea Wellness” ar kluba abonementu drīkst apmeklēt vienu reizi dienā; par papildu fitnesa kluba, baseina vai grupas nodarbību apmeklējumu klients maksā atsevišķi.

2.7. “Powerlab Fitness” un „Sea Wellness” biedram, iegādājoties viena mēneša abonementu, vienreizēji ir iespēja pārcelt apmaksāto apmeklējuma reižu skaitu uz nākamo divu nedēļu periodu gadījumā, ja tas ir veicis abonementa iesaldēšanas apmaksu, kas ir 50% no pirmatnējas abenomenta iegādes cenas.

2.7.1. “Powerlab Fitness” un „Sea Wellness” biedram, iegādājoties sešu vai divpadsmit mēnešu abonementu, iespēja iesaldēt abonementu nepastāv.

2.7.2. Lai apturētu abonementa darbību, klientam jāsūta pieteikums uz e-pasta adresi: spa2@balticbeach.lv.

2.8 “Powerlab Fitness” un „Sea Wellness” bez vecāku uzraudzības atļauts apmeklēt personām no 16 gadu vecuma, izņemot treniņus individuāla trenera vadībā.

2.9. Lai uzturētu kārtību, kluba apmeklētāju pienākums ir novietot sporta inventāru tam paredzētajā vietā, pirms tam to notīrot ar dezinfekcijas līdzekli. Velotrenažiera sēdekļa un rokturu stiprinājuma skrūves jāatskrūvē un sēdeklis jādezinficē; skrejceliņi jānolaiž starta pozīcijā pēc katras lietošanas reizes.

2.10. Noteikumu pārkāpšanas gadījumā “Powerlab Fitness” un „Sea Wellness” darbiniekiem ir tiesības pārtraukt apmeklējumu un izraidīt klientu no kluba telpām, kā arī piemērot naudassodu līdz 25€, uz noteiktu laiku bloķēt biedra karti vai anulēt abonementu. Šādā gadījumā samaksa par abonementu vai kluba apmeklējuma reizi netiek atgriezta. “Powerlab Fitness” un „Sea Wellness” ir tiesības pieprasīt klientam nodarīto zaudējumu atlīdzināšanu pilnā apmērā.

2.11. “Powerlab Fitness” un „Sea Wellness” ir tiesīgs anulēt abonementu, ja kluba apmeklētājs regulāri neievēro un būtiski kavē abonementā noteikto kluba apmeklēšanas laiku.

2.12. Klubs neuzņemas atbildību par klientu atstātajām vai nozaudētajām personīgajām mantām, kā arī nav atbildīgs par negadījumiem, kas radušies paša klienta darbības vai nepārvaramu apstākļu rezultātā.

2.13. Elektroniskās aproces pazaudēšanas gadījumā klientam ir pienākums maksāt soda nauda 5€.

2.14. Klientam, kurš vēlas apskatīt “Powerlab Fitness” un „Sea Wellness” obligāti jāvelk maiņas apavi vai vienreizējās bahilas.

2.15. Trenažieru zāli aizliegts apmeklēt ar atkailinātu ķermeņa augšdaļu, basām kājām, nepiemērotā apģērbā un apavos.

2.16. Kluba biedram, kurš iegādājies abonemetu Full vai AuqaFit pieejamā inventāra izmantošana ir iekļauta abonementa cenā.

2.16.1. Ikvienam apmeklētājam vai kluba biedram, kura iegādātais abenements neatbilst Full vai AuqaFit abonementu nosacījumiem, pieejamā inventāra nomas maksa ir 2 EUR.

 1. Iekšējā kārtība.

3.1 “Powerlab Fitness” un „Sea Wellness” telpās kategoriski aizliegts:

 • smēķēt (arī elektroniskās cigaretes), lietot un izplatīt alkoholiskos dzērienus, narkotiskās un citas apreibinošās vielas, kā arī atrasties kluba telpās alkohola, narkotisko vai citu vielu reibuma stāvoklī;
 • ienest un lietot jebkādu ēdienus, dzērienus (izņemot ūdeni plastikāta pudelē līdz 1000 ml) un kosmētiskos līdzekļus baseinā, pirtī un trenažieru zālē;
 • ievest dzīvniekus;
 • izplatīt jebkādas preces un pakalpojumus un to reklāmu.

3.2. “Powerlab Fitness” un „Sea Wellness” telpās vispārējās kārtības un drošības nodrošināšanai tiek veikta videonovērošana un video datu apstrāde “Powerlab Fitness” un „Sea Wellness” telpās. Ar savu ierašanos klients dod piekrišanu šo datu apstrādei un uzglabāšanai.

 1. “Powerlab Fitness” un „Sea Wellness” klientu tiesības, pienākumi un atbildība. 4.1. Fitnesa kluba un baseina klientam ir tiesības:
 • izmantot “Powerlab Fitness” un „Sea Wellness” pakalpojumus atbilstoši iegādātā abonementa noteikumiem;
 • izmantot citus “Powerlab Fitness” un „Sea Wellness” kluba un baseina maksas pakalpojumus, speciālos piedāvājumus un atlaides.

4.2. Kluba klientam nav tiesību vadīt privātus treniņus citiem kluba apmeklētājiem. 4.3. “Powerlab Fitness” un „Sea Wellness” klients var pieteikties jebkurai nodarbībai konkrētajā dienā un laikā. Klubs neieskaita kā apmeklētu kavētu nodarbību, ja klients par pieraksta atcelšanu informējis vismaz 3 stundas iepriekš.

4.4. “Powerlab Fitness” un „Sea Wellness” klients ir personīgi atbildīgs par:

 • savu veselības stāvokli un tā atbilstību kluba sporta nodarbībām;
 • kluba inventāram, iekārtām un telpām nodarītiem bojājumiem;
 • abonementa noteikumu un derīguma termiņa ievērošanu.

2

4.5. Klienta kartes jāizmanto tikai tam paredzētam nolūkam – apmeklējuma reģistrēšanai. Kartes nedrīkst lauzt, locīt, glabāt īpaši augstās vai zemās temperatūrās, kā arī magnētisko lauku (magnēti, mobilie telefoni u.c.) iedarbībā. Kartes sabojāšanas gadījumā klients sedz tās atjaunošanas vērtību.

4.6. Elektroniskie skapīšu slēdži jāizmanto attiecīgi to izmantošanas noteikumiem, iepazīstoties ar to lietošanas instrukciju, kas izvietota uz kabīnes iekšējām durvīm.

4.6.1. Gadījumā, ja elektroniskais skapīša slēdzis tiek nobloķēts, par problēmu nekavējoties ir jāziņo sporta kluba admistratoram.

4.7. “Powerlab Fitness” un „Sea Wellness” zonā atrodas tikai klienti , kuri ir iegādājušies vienreizēju apmeklējumu vai abonementu. Nav pieļaujams, ka “Powerlab Fitness” un „Sea Wellness” zonā atrodas pavadošās personas bez minētā apmeklējuma iegādes un apmaksas, āra drēbēs, ielas apavos utml.

 1. Fitnesa kluba un baseina administrācijas tiesības un atbildība.

5.1. “Powerlab Fitness” un „Sea Wellness” administrācijai ir tiesības mainīt kluba darba laiku, cenrādi, nodarbību sarakstu, kā arī citas ar kluba darbību saistītas lietas.

5.2. Fitnesa kluba un baseina darbiniekiem ir tiesības izraidīt un turpmāk neielaist telpās, kā arī anulēt abonementu un klienta reģistrāciju bez iepriekšēja brīdinājuma un bez kompensācijas klientiem, kas neievēro “Powerlab Fitness” un „Sea Wellness” iekšējās kārtības noteikumus.

5.3. Fitnesa kluba un baseina darbinieki ir tiesīgi pēc saviem ieskatiem liegt ieeju telpās, kā arī atteikt klienta reģistrāciju un abonementa iegādi personām, kas acīmredzami var traucēt vai radīt kaitējumu “Powerlab Fitness” un „Sea Wellness” darbībai un/vai interesēm.

5.4. “Powerlab Fitness” un „Sea Wellness” personāls ir tiesīgs liegt iespēju piedalīties grupu nodarbībās, ja klients kavē nodarbību sākumu vairāk par 5 minūtēm.

5.5. “Powerlab Fitness” un „Sea Wellness” neuzņemas materiālo un civiltiesisko atbildību par kaitējumu klienta veselībai, kas radies, neievērojot iekšējās kārtības noteikumus, brīdinājuma zīmes, inventāra izmantošanas instrukcijas vai personāla norādījumus, kā arī klienta paša neuzmanības vai citu klientu rīcības rezultātā.

 1. Uzvedības noteikumi.

6.1. “Powerlab Fitness” un „Sea Wellness” zonā aizliegts:

 • skaļi uzvesties, aizskart vai citādi traucēt pārējos kluba klientus un darbiniekus; fotografēt, filmēt un veikt audio ierakstus;
 • bojāt inventāru, iekārtas un telpas;
 • bez pamatotas nepieciešamības aizņemt inventāru un iekārtas un apgrūtināt citiem klientiem to izmantošanu;
 • patvaļīgi ieslēgt, izslēgt un regulēt mūzikas centrus, TV, saunas un ventilācijas iekārtas; veikt tādas intīmās higiēnas procedūras kā kājas, bārdas, padušu skūšana utml.; • liet ūdeni un citus šķidrumus uz saunas sildelementiem, kā arī lietot tajā medu, kafijas biezumus un citus ķermeņa attīrīšanas līdzekļus.

6.2. Atrodoties “Powerlab Fitness” un „Sea Wellness” jāievēro vispārpieņemtie tīrības un kārtības, kā arī personīgās higiēnas noteikumi; baseina zonu drīkst apmeklēt tikai peldkostīmā vai peldbiksēs.

6.3. Pirtīs un atpūtas zonā jāuzturas peldkostīmos un peldbiksēs vai dvieļos; mazgāšanās un pirts zonā ieteicams lietot gumijas čības; savukārt saunā sēdēšanai uz lāvas jāizmanto dvielis.

6.4. Baseina, pirts un atpūtas zonā drīkst lietot kā savu, tā arī “Powerlab Fitness” un „Sea Wellness” recepcijā izsniegtu dvieli.

6.4.1. “Powerlab Fitness” un „Sea Wellness” recepcijā dvieļa izsniegšana un izmantošana atbilst dvieļu izsniegšanas standartam, ar kuru kluba biedrs iepazīstas un apliecina ar parakstu pirmreizēja abonementa iegādes laikā.

6.4.2. Katram kluba biedram tiek izsniegta dvieļu karte, kuru uzrādot apmeklējuma laikā, tam tiek izsniegts 1 dvielis uz attiecīgo apmeklējuma zonu.

6.4.3.Kluba biedrs tiek informēts, ka dvieļu karti jālieto attiecīgi tās standartiem, un nozaudējot dvieļu karti tam tiks piemērots naudas sods 20 EUR apmērā, kā arī bez apmaksas otrkārtēji karte netiks izsniegta.

 1. Drošības noteikumi.

7.1. Pirms nodarbību uzsākšanas “Powerlab Fitness” un „Sea Wellness” ieteicams konsultēties ar ārstu, īpaši gadījumos, ja klientam bijušas sirds-asinsvadu slimības, muguras vai locītavu traumas, citas nopietnas slimības vai ja klients nav pārliecināts par sava veselības stāvokļa piemērotību paaugstinātai fiziskai slodzei.

7.2. Nekavējoties pārtraukt nodarbību un informēt kluba darbiniekus, ja parādās nepatīkamas sāpes, galvas reibonis, vājums vai diskomforta sajūta.

7.3. “Powerlab Fitness” un „Sea Wellness” iekārtas un inventāru atļauts izmantot vienīgi tam paredzētajam mērķim un ievērojot izmantošanas instrukcijas; šaubu gadījumā par inventāra un iekārtu pareizu izmantošanu jākonsultējas ar kluba personālu.

7.4. Trenažieru zālē aizliegts veikt vingrinājumus ar maksimālo svara slodzi bez trenera uzraudzības. 7.5. Nekavējoties jāinformē “Powerlab Fitness” un „Sea Wellness” darbinieki:

 • par paša vai citu klientu gūtām traumām vai acīmredzamiem veselības traucējumiem;
 • par citu klientu neatbilstošu rīcību vai uzvedību, kas pārkāpj iekšējās kārtības noteikumus vai var radīt traumas vai veselības apdraudējuma riskus noteikumu pārkāpējam vai citiem apmeklētājiem;
 • par inventāra un iekārtu bojājumiem un defektiem.

7.6. Nodarbību laikā nav ieteicams nēsāt gredzenus, kulonus, matu sprādzes u.c. priekšmetus, kas var radīt traumu gūšanas risku.

edit”} /–>